tirsdag 3. november 2009

Å setje problem under debatt

I dag har vi fått til lekse og skrive kva for problem vi meiner litteraturen i vår samtid bør debattere.

Eg meiner litteraturen bør gjenspeile temaer og problemstillinger som opptek, og er viktig for folk flest. Det som gjer litteraturen levande er at den set problem under debatt. Hvis den ikkje blir sete under debatt tyder det på at den er i ferd med å miste si betydning.

Tema som bør debatteres i vår eiga samtid er masse. Vi har dei store globale tinga som: Innvandring, miljøproblemar, rasisme og likestilling. Til og med i 2009 er likestilling et viktig tema. Nokon andre tema er: psykiske plagar, einsemd, eldreomsorg, kjærleik etc. Disse tema ligg folk litt nærmare enn dei fyrste. Men alle tema er tema som litteraturen bør setje under debatt.

kilder:
spenn side 315.

3 kommentarer:

  1. Dette var et bra innlegg! jeg er også enig i at litteraturen bør gjenspeile temaer som folk flest er opptatt av. Dette gjør at det blir mer interessant å lese, og lettere å kjenne seg igjen i det som er skrevet.

    SvarSlett
  2. Et bra og interessant innlegg! Jeg er enig med at man bør debattere de problemene du skrev. Det å skape oppmersomhet rundt forskjellige problemer kan være en viktig faktor for å få løst de.

    SvarSlett